W hummel® chcemy dbać o naszą planetę i zmniejszyć nasz ślad

Jeszcze tego całkowicie nie osiągnęliśmy, ale będziemy stale poszerzać nasze działania i będziemy wdrażać postęp. Przejmujemy odpowiedzialność, której oczekuje się w naszej w naszej branży. Dążymy do ograniczenia użycia chemikaliów, pestycydów i plastiku zarówno w artykułach, jak i opakowaniach. Ograniczamy emisje gazów cieplarnianych i świadomie dokonujemy bardziej odpowiedzialnych wyborów materiałów. Przede wszystkim będziemy szczerzy i przejrzyści w tym, co robimy, jak to robimy i jak to komunikujemy. Nasze cele związane z PLANETĄ to:


1) Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku

2) Praca na rzecz gospodarki okrężnej

3) Detoks naszych produktów


EMISJE GHG: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30% do 2030 roku

CELE EMISJI GHG

Ustalanie mapy emisji gazów cieplarnianych przez hummel® i wyznaczanie celów na przyszłość

REDUKCJA GHG W ZAKRESIE 1 i 2

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez hummel® w zakresie 1 i 2 protokołu gazów cieplarnianych o 60% do 2030 r.

REDUKCJA GHG W ZAKRESIE 3

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez hummel® w zakresie 3 protokołu gazów cieplarnianych o 30% do 2030 r.


OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH: Praca na rzecz gospodarki okrężnej

MĄDSZE MATERIAŁY

Zwiększenie wykorzystania „bardziej zrównoważonych” materiałów

GOSPODARKI OKRĘŻNEJ

Praca na rzecz gospodarki okrężnej

LEPSZE OPAKOWANIE

Wytwarzanie wszystkich opakowań i etykiet z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów nadających się do recyklingu

OSZCZĘDZANIE WODY

Wprowadzanie procesów oszczędzania wody i ochrona rezerw czystej wody


RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I ZDROWIE: Detoks naszych produktów

WYELIMINUJ PESTYCYDY

Eliminowanie pestycydów i nawozów sztucznych w naszych produktach

OGRANICZENIA CHEMICZNE

Zapewnienie całkowitej zgodność z naszymi ograniczeniami chemicznymi i przepisami UE