W hummel chcemy dbać o naszą planetę

I chcemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko. Poszerzymy nasze działania i będziemy wdrażać postęp. Przejmujemy odpowiedzialność, której oczekuje się w naszej branży.

Staramy się ograniczać emisje gazów cieplarnianych i świadomie dokonywać bardziej odpowiedzialnych wyborów materiałowych. Dążymy do ograniczenia wykorzystania chemikaliów, pestycydów i pierwotnego plastiku zarówno w produktach, jak i w opakowaniach.

Przede wszystkim będziemy szczerzy i przejrzyści w komunikacji.


Nasz cel dla PLANETY jest trojaki:

  1. Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych spowodowanej przez nas
  2. Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
  3. Detoks produktów hummel


EMISJE GHG: Wyznaczyliśmy cele oparte na SBTi

CELE EMISJI GHG

Śledź emisje gazów cieplarnianych wytworzonych przez hummel, aby osiągnąć nasze cele 

REDUKCJA GHG W ZAKRESIE 1 i 2

Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez hummel w zakresie 1 i 2 protokołu gazów cieplarnianych o 60% do 2030 r.

REDUKCJA GHG W ZAKRESIE 3

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w hummelu w zakresie 3 protokołu gazów cieplarnianych o 55% do 2031 r. w każdym zakupionym przedmiocie


OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH: Działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Praca na rzecz gospodarki okrężnej

MATERIAŁY Z RECYKLINGU

Zwiększenie wykorzystania włókien pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu

LEPSZE OPAKOWANIE

Wytwarzanie wszystkich opakowań i etykiet z materiałów pochodzących z recyklingu i materiałów nadających się do recyklingu

DŁUGOŚĆ ŻYCIA

Zmniejszenie ilości odpadów tekstylnych poprzez wydłużenie cyklu życia produktu


RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA I ZDROWIE: ograniczenie praktyk zanieczyszczających 

ELIMINACJA PESTYCYDÓW

Eliminowanie pestycydów i nawozów sztucznych w naszych produktach

OGRANICZENIA CHEMICZNE

Zapewnienie całkowitej zgodność z naszymi ograniczeniami chemicznymi i przepisami UE

OSZCZĘDZANIE WODY

Wprowadzanie procesów oszczędzania wody i ochrona rezerw czystej wody