ograniczeniami chemicznymi i przepisami UE

Wszyscy dostawcy hummel® muszą ściśle przestrzegać naszej kompleksowej listy ograniczeń chemicznych, aby zapewnić, że żaden z naszych artykułów nie zawiera toksycznych chemikaliów. 

Bezpieczeństwo zarówno pracowników w fabrykach, jak i naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem, dlatego hummel® posiada obszerną listę ograniczeń chemicznych i przestrzega przepisów REACH / REACH regulations zapewniając, że w naszych artykułach lub podczas procesu produkcyjnego nie stosuje się żadnych toksycznych chemikaliów. Często przeprowadzamy testy produktów przez niezależne jednostki badawcze, takie jak Intertek lub SGS , aby zapewnić ich pełną zgodność z naszą listą ograniczeń chemicznych.