PRIVACY POLICY

1. Cel Polityki prywatności

1.1. Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie użytkownikowi, w jaki sposób firma hummel Cenozoic ApS oraz w niektórych przypadkach hummel A/S („my”, „nas”) przetwarza dane osobowe. Za pomocą tej Polityki chcemy poinformować naszych użytkowników, jakie dane są przechowywane i przetwarzane oraz, na ile to możliwe, jak długo dane te są przechowywane. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkownika przez firmę hummel Cenozoic ApS oraz w niektórych przypadkach hummel A/S podczas zawierania umowy, interakcji lub innej formy wymiany danych osobowych.

 

2. Do czego używamy danych osobowych naszych użytkowników?

2.1. Firma hummel Cenozoic ApS przetwarza dane użytkowników w jednym lub większej liczbie celów zgodnie z rozporządzeniami o ochronie danych. Dane użytkowników przetwarzane są w przypadku, gdy są oni naszymi klientami, partnerami lub dostawcami, odwiedzają naszą stronę internetową lub media społecznościowe, są zapisani do naszego newslettera bądź aplikują o pracę w firmie hummel. Informacje zazwyczaj pochodzą bezpośrednio od użytkownika, a my przetwarzamy je wyłącznie na okres czasu wymagany przez cel, w jakim były zebrane. Czasami jednak, dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane przez dłuższy okres czasu, jeśli wymagane są one w prawnie uzasadnionych celach podczas codziennych aktywności lub w formie anonimowej.

Więcej informacji na temat różnych rodzajów przetwarzania przez nas danych można znaleźć poniżej.

 

 

2.1.1. Pliki cookie i strona internetowa

W ramach optymalnego funkcjonowania naszej strony, ułatwienia korzystania ze strony oraz zbierania statystyk, przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników za pomocą plików cookie. Informacje przetworzone w ten sposób zawierają: adres IP użytkownika, informacje o przeglądarce, system operacyjny oraz interakcje użytkownika z reklamami i stronami, które odwiedza. Zgodnie z rozporządzeniem o plikach cookie zgoda została wyrażona, ale dalsze przetwarzanie danych odbywa się w odniesieniu do naszych prawnie uzasadnionych celów zgodnie z art. 6(1)(f). 

Na naszej stronie używamy systemy śledzenia konwersji (Pixels) naszych mediów społecznościowych, za pomocą których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli na nie kliknie i zostanie przekierowany na media społecznościowe hummel. Wykorzystujemy systemy śledzenia konwersji (Pixels) Facebooka, Instagrama, YouTube i Twittera. Współadministrujemy danami ze wszystkimi platformami mediów społecznościowych. Więcej na ten temat można znaleźć poniżej w sekcji 2.1.2 Media społecznościowe.  

Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą formy kontaktowej na naszej stronie. W takim przypadku przetwarzamy dane osobowe w naszych prawnie uzasadnionych celach, aby móc udzielić odpowiedzi zgodnie z art. 6(1)(f). Przetworzone informacje zawierać będą imię i nazwisko, adres e-mail i szczegóły zapytania. Użytkownik ma również możliwość napisania do nas w polu na wolny tekst, jednak przestrzegamy przed udostępnianiem swoich danych osobowych w tym polu, jeśli nie mają one związku z zapytaniem.

Dane osobowe przetwarzane poprzez formę kontaktową usuwane są na bieżąco i najpóźniej pięć lat od ostatniego kontaktu.  

 

 

2.1.2. Media społecznościowe

Używamy niektórych mediów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube czy Twitter, aby komunikować się z naszymi istniejącymi i potencjalnymi klientami oraz by promować kampanie marketingowe. Jeśli użytkownik odwiedził i „polubił” nasz fan page w mediach społecznościowych lub skontaktował się z nami za ich pomocą, jego dane osobowe są automatycznie przetwarzane. W tym przypadku, są to informacje na temat imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz informacje zebrane poprzez pliki cookie z mediów społecznościowych, a także te o zakupach, jeśli miały miejsce.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą mediów społecznościowych, przetworzymy jego dane osobowe według naszych potrzeb w celu kontaktu i odpowiedzi na formę kontaktową (RODO, Art. 6(1)(f)). Przetworzone informacje zawierać będą szczegóły o użytkowniku, który wypełnił formularz kontaktowy oraz dane zebrane za pomocą mediów społecznościowych.

Współadministrujemy danymi z platformami mediów społecznościowych, z których korzystamy, ponieważ mamy wspólne cele w przetwarzaniu danych osobowych. Poniżej wyjaśniliśmy przetwarzanie danych osobowych przez wymienione kanały mediów społecznościowych: 

  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez platformę Facebook i Instagram znaleźć można tutaj, a na temat współadministracji tutaj i tutaj.
  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez platformę YouTube (Google) znaleźć można tutaj.
  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez platformę Twitter znaleźć można tutaj.
  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez platformę Pinterest znaleźć można tutaj, a na temat współadministracji tutaj.
  • Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez platformę TikTok znaleźć można tutaj, a na temat współadministracji tutaj.

Dane osobowe przetwarzane podczas bezpośredniej komunikacji poprzez media społecznościowe usuwane są natychmiastowo po zakończeniu rozmowy. Posty dodawane np. na Facebooku lub publicznych forach nie są usuwane, z uwagi na ich publiczny charakter. Więcej informacji na temat publicznego charakteru postów i nie tylko znaleźć można tutaj.

 

 

2.1.3. Marketing

Dane w celach marketingowych przetwarzane są wyłącznie, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z RODO, Art. 6(1)(a). Na cele te może składać się otrzymywanie newslettera o odzieży, obuwiu, torebkach, akcesoriach, artykułach sportowych oraz informacje o firmie hummel Cenozoic Aps, aktywnościach firmy hummel lub aktualnościach o nowych kolekcjach, ofertach, wyprzedażach, konkursach i innych inicjatywach marketingowych. Pełen wymiar przetwarzania przez nas danych użytkownika sprecyzowany będzie w konkretnej zgodzie.

Nasze materiały marketingowe wysyłamy do naszych użytkowników za pomocą ich adresu e-mail oraz przez media społecznościowe (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Pinterest). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez media społecznościowe znaleźć można w sekcji 2.1.3 niniejszej Polityki prywatności.

 

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych, w skład przetwarzanych danych wchodzić będą głównie: imię i nazwisko użytkownika, jego adres e-mail oraz historia zamówień.

W przypadku chęci wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, prosimy o skorzystanie z linka znajdującego się w otrzymanym newsletterze lub skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hummelsport.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +45 88704950.

Informacje dotyczące zgody użytkownika przechowywane są przez cały okres otrzymywania od nas lub korzystania z naszych materiałów marketingowych oraz przez dwa lata od momentu wycofania wyrażonej zgody, ze względu na określony termin ewentualnej odpowiedzialności, jaką firma hummel może ponieść.

Po dołączeniu do clubhummel, dane osobowe są przetwarzane w celu administrowania członkostwa w klubie, w tym komunikacji w sprawie członkostwa, korzyści i innych usług związanych z członkostwem. Niniejszym umowa dotycząca członkostwa w clubhummel została zawarta zgodnie z art. RODO. 6(1)(b).

 

2.1.4. Relacje z klientem

Klienci biznesowi

W nawiązaniu do sprzedaży hurtowej produktów klientom biznesowym, firma hummel Cenozoic ApS, hummel A/S lub pozostałe jednostki grupy hummel przetwarzają dane kontaktów klientów biznesowych w celu zawarcia i wywiązania się z umowy w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych celach podczas codziennych aktywności zgodnie z art. 6(1)(f). Przetworzone informacje zawierają dane kontaktowe takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres, numer telefonu oraz historia zakupów i szczegóły dotyczące płatności.

Informacje usuwane są na bieżąco, najpóźniej pięć lat po zakończeniu relacji z klientem. Okres ten może zostać wydłużony przez lokalne regulacje księgowości.    

 

Klienci indywidualni

Dane osobowe użytkowników dokonujących zakupów w naszym sklepie internetowym przetwarzane są przez firmę hummel Cenozoic ApS jako dane klientów indywidualnych. Dane te przetwarzane są podczas sprzedaży produktów w celu zawarcia i wywiązania się z umowy z klientem (RODO, Art. 6(1)(b)). W ich skład wchodzą imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu oraz historia zakupów i szczegóły dotyczące płatności.

Informacje usuwane są na bieżąco, najpóźniej pięć lat po zakończeniu relacji z klientem. Okres ten może zostać wydłużony przez lokalne regulacje księgowości.

W niektórych przypadkach informacje o użytkowniku mogą zostać uzupełnione szczegółami, jakie od niego otrzymamy, np. informacje o poprzednich zakupach lub dane demograficzne takie jak płeć, data urodzenia oraz adres na potrzeby profilowania, aby jak najlepiej spersonalizować doświadczenia marketingowe naszych użytkowników. Wszystko to zgodnie z naszym uzasadnionym prawnie interesem (RODO, Art. 6(1)(f)) ponieważ wierzymy, że nasz interes, aby zapewnić użytkownikowi najlepsze usługi przewyższa interes użytkownika, aby nie przetwarzać jego niewrażliwych danych. Mimo wszystko, użytkownik zawsze ma możliwość decyzji, aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez nas jego danych i/lub ich usunięcia. Więcej o prawach użytkownika można przeczytać w sekcji 4 poniżej.

 

2.1.5. Rynki

Do rozprowadzania produktów, firma hummel Cenozoic ApS wykorzystuje również inne internetowe platformy rynkowe, z czym wiąże się przetwarzanie danych naszych użytkowników. W skład tych danych wchodzą imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, adres, szczegóły dotyczące płatności oraz informacje o zamówieniu (model i rozmiar) (RODO, Art. 6(1)(b)).

 

 

2.1.6. Kandydaci na stanowisko pracy

Dane kandydatów starających się o pracę w firmie hummel, którzy wyślą zgłoszenia poprzez naszą platformę, przetwarzane są przez naszą firmę macierzystą hummel A/S. hummel A/S przetwarza dane aplikantów w celach weryfikacji, czy dany kandydat ma wymagane kwalifikacje na obecną lub przyszłą pozycję w firmie. hummel A/S przetwarza informacje zapewnione przez kandydata takie jak jego imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail i adres), a następnie data urodzenia, zdjęcie, aplikacja, CV, historia pracy i edukacji oraz referencje.

Dane osobowe kandydata przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę. Są one przetwarzane na żądanie kandydata, poprzez prośbę o rozpatrzenie przez nas jego aplikacji. Co więcej, dane przetwarzane są również gdy uważamy, że nasz interes ich przetworzenia przewyższa interes kandydata, by ich nie przetwarzać, np. informacje zebrane z publikacji kandydata w mediach społecznościowych lub te otrzymane podczas testu osobowości i umiejętności (RODO, Art. 6(1)(f)).

 

W przypadku, gdy zajdzie chęć lub potrzeba przechowania danych osobowych kandydata dłużej niż przewiduje to okres rekrutacji, kandydat zostanie spytany o wyrażenie na to zgody (RODO, Art. 6(1)(a)).

 

 

2.1.7. Sprzedawcy i partnerzy biznesowi

Podczas zawierania umowy ze sprzedawcami lub klientami biznesowymi, przetwarzane są dane osób kontaktowych naszych partnerów. Informacje te zawierają imię i nazwisko, stanowisko pracy, numer telefonu, adres e-mail i jeśli to konieczne, szczegóły dotyczące płatności.

 

Dane osobowe są przetwarzane jeśli jest to konieczne w ramach zawartej umowy ze sprzedawcą lub partnerem biznesowym (RODO, Art. 6 (1)(b)) lub jeśli mamy prawnie uzasadniony interes, aby przetworzyć dane osoby kontaktowej w świetle umowy (RODO, Art. 6(1)(f)).

 

Istotne dane przechowywane są na czas trwania relacji biznesowej. Korespondencja pisemna usuwana jest na bieżąco, a informacje konieczne do wywiązania się z obowiązków prawnych wedle przepisów księgowości przechowywane są tak długo, jak wymaga tego prawo.

 

 
3. Odbiorcy danych osobowych

3.1. Dane osobowe przetwarzane są poufnie. Jeśli jednak użytkownik wyrazi na to zgodę lub istnieje prawnie uzasadniony interes aby ujawnić jego dane, możemy przekazać je dalej.

 

3.2. Dane osobowe kandydatów na stanowisko pracy przekazywane są naszej firmie macierzystej hummel A/S.

 

3.3. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez sprzedawców lub systemowych przetwórców danych itp. w naszym imieniu zgodnie z naszymi szczegółowymi wytycznymi, wskazanymi podczas zawierania umowy o przetwarzaniu danych.

 

3.4. Niektórzy przetwórcy danych oraz media społecznościowe wspomniane powyżej znajdują się bądź przesyłają dane osobowe poza terytorium Unii Europejskiej. Dla tych przypadków przygotowaliśmy odpowiednie narzędzie do przenoszenia danych, uwzględniając standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, dotyczące przesyłania danych osobowych poza terytorium UE.

 

4. Prawa użytkownika zgodnie z RODO

4.1. Podczas przetwarzania i przechowywania przez nas danych osobowych użytkowników, każdy użytkownik ma określone prawa zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych. Prawa te zawierają prawo do uzyskania dostępu do oraz korekty lub całkowitego usunięcia danych osobowych, zastrzeżenia i przeciwstawienia się naszym procesom oraz prawo do uzyskania swoich danych w uporządkowanej i nadającej się do odczytu formie (przenoszenie danych).

 

4.2. Prawa wspomniane powyżej mogą różnić się w zależności od ograniczeń. Każdy przypadek, w którym użytkownik jako osoba, której dane dotyczą wyrazi chęć skorzystania ze swoich praw, zostanie rozpatrzony indywidualnie.

 

4.3. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. W przypadku chęci wycofania wyrażonej zgody, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hummelsport.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +45 88704950.

4.4. W przypadku niezadowolenia z naszego przetwarzania danych, użytkownik ma prawo złożyć skargę do agencji ochrony danych poprzez stronę internetową: www.datatilsynet.dk lub dzwoniąc pod numer telefonu +45 33193200.

 

5. Administratorzy danych i informacje kontaktowe

Administratorem danych osobowych użytkowników jest:

hummel Cenozoic ApS

Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): 43317032

Balticagade 20, 8000 Aarhus C

Dania

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas danych naszych użytkowników, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hummelsport.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +45 88704950

 

Administrator danych Odpowiedzialny za

hummel Cenozoic ApS

Numer rejestracji przedsiębiorstwa: 43317032

Wszystkie aktywności na poniższych witrynach:

hummel

NewlineHalo

NewlineSport

Sometime Soon

 

Administratorem danych osobowych użytkowników w przypadku aplikacji o pracę jest:

hummel A/S

Numer Centralnego Rejestru Przedsiębiorstw (CVR): 81198411

Balticagade 20, 8000 Aarhus C

Dania

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas danych naszych użytkowników, prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok@hummelsport.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +45 88704950.

 

 

 

6. Zmiany i aktualizacje

6.1. Zastrzegamy prawo do aktualizacji i zmian obecnych wytycznych odnośnie przetwarzania danych osobowych. W przypadku istotnych aktualizacji, użytkownicy zostaną poinformowani drogą mailową lub poprzez komunikat na naszej stronie internetowej.

 

6.2. Powyższa Polityka prywatności została zaktualizowana 18 lipca 2023 r.