GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

Ochrona zasobów naturalnych i zmniejszanie śladu środowiskowego jest ważne dla hummel. Wierzymy w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym w modzie oraz w ideę wielokrotnego użytkowania i ponownego wykorzystywania tych samych materiałów i włókien bez utraty ich wartości.

Moda w obiegu zamkniętym jest przyszłością. Zamiast stale tworzyć nowe włókna z surowców, musimy pracować nad ponownym wykorzystaniem włókien z produktów pochodzących z recyklingu do tworzenia nowych przędz.

Naszym celem jest współpraca z naszymi dostawcami w celu tworzenia nowych produktów z odzieży pokonsumpcyjnej. W tym celu musimy przemyśleć cały proces projektowania i już na samym początku przygotować nasze produkty do tego, aby nadawały się do recyklingu po zakończeniu się ich okresu użytkowania. Wiąże się to z doborem materiałów, łatwością demontażu produktu, itp. To dla nas nowe zagadnienie, ale jesteśmy gotowi na wyzwania i zaczęliśmy wprowadzać sposoby projektowania według zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do naszych metod pracy. W ramach naszych wysiłków na rzecz „zamknięcia cyklu użytkowania” bierzemy również udział w dużym, ogólnobranżowym projekcie badawczym dotyczącym recyklingu włókien z odzieży pokonsumenckiej.