MATERIAŁY Z RECYKLINGU

Aby stworzyć bardziej zrównoważony przemysł modowy, musimy pracować nad recyklingiem i ponownym wykorzystaniem włókien tekstylnych na znacznie większą skalę niż obecnie. Uzmysłowienie sobie tego zapoczątkowało nasze przejście na włókna pochodzące z recyklingu, takie jak poliester z recyklingu, poliamid z recyklingu lub bawełna z recyklingu.

Obecnie nasz poliester z recyklingu pochodzi głównie z pokonsumenckich plastikowych butelek i przedkonsumpcyjnych skrawków tkanin. Część poliamidu pochodzącego z recyklingu pochodzi z przetworzonych sieci rybackich, a część z przedkonsumenckich skrawków tkanin. Nasza bawełna pochodząca z recyklingu pochodzi z odzieży pokonsumpcyjnej i przedkonsumpcyjnych skrawków tkanin.

Docelowo naszym głównym celem jest wykorzystanie włókien z odzieży pochodzącej z recyklingu. Dlatego też bierzemy udział w projekcie badawczym mającym na celu określenie metod recyklingu starych włókien na nowe przędze, które wciąż są w bardzo początkowej fazie.

Wierzymy, że postęp naukowy i zwiększona dostępność włókien z obiegu zamkniętego, takich jak bawełna z recyklingu i poliester z recyklingu, wykonane z odzieży z recyklingu, pomogą nam osiągnąć ten cel.