CELE NA PRZYSZŁOŚĆ

Przez ostatnie trzy lata hummel angażował firmę konsultingową Viegand Maagøe do pomocy przy rocznych sprawozdaniach klimatycznych i obliczeniach emisji gazów cieplarnianych. Rachunki klimatyczne są zgodne z protokołem dotyczącym gazów cieplarnianych (The GHG Protocol) i wykorzystywane w naszym corocznym raporcie Company Karma, który można znaleźć na stronie internetowej Thornico

Wiosną 2022 roku publicznie zobowiązaliśmy się do ograniczenia emisji CO2 w ramach Science Based Target Initiative, a wiosną 2023 roku nasze cele zostały ostatecznie zatwierdzone i opublikowane na stronie SBTI, aby były widoczne dla wszystkich.

Nasze zatwierdzone cele są następujące:

hummel A/S zobowiązuje się do ograniczenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 (Scope 1-2) o 60% do 2031 r. w stosunku do roku bazowego — 2021. hummel A/S zobowiązuje się również do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 (Scope 3) z zakupionych towarów i usług o 55% na każdy zakupiony przedmiot w tych samych ramach czasowych. hummel A/S zobowiązuje się ponadto, że do 2026 r. 33% dostawców firmy, wydając na pokrycie zakupionych towarów i usług, będzie miało cele oparte na SBTi

  • Zakres 1 dotyczy przede wszystkim emisji gazów cieplarnianych floty i transportu naszej firmy.
  • Zakres 2 dotyczy emisji gazów cieplarnianych z energii elektrycznej, której używamy do zasilania naszych biur, sklepów i magazynów
  • Zakres 3 to przede wszystkim emisje gazów cieplarnianych związane z naszymi produktami: stosowane przez nas materiały, procesy produkcyjne i emisje gazów cieplarnianych naszych dostawców w związku z wytwarzaniem naszych produktów, np. zużywana przez nich energia elektryczna.