ZMNIEJSZENIE EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W ZAKRESIE 3

98% emisji gazów cieplarnianych w hummelu wynika z zakresu 3 protokołu dotyczącego emisji gazów cieplarnianych, a 94% tych emisji jest związanych z naszymi materiałami, procesami produkcyjnymi, transportem naszych produktów oraz fazą użytkowania.

Wykorzystanie materiałów o mniejszym wpływie na środowisko odgrywa ważną rolę w realizacji naszego celu zakresu 3. W związku z tym stale zwiększamy wykorzystanie włókien organicznych i pochodzących z recyklingu, ponieważ badania wykazały, że włókna te prawdopodobnie emitują mniej CO2 niż włókna konwencjonalne i pierwotne (to twierdzenie można zakwestionować, potwierdzają to nasi konsultanci ds. kont klimatycznych).

W odniesieniu do emisji wytwarzanych przez naszych producentów podczas procesu wytwarzania naszych produktów, zmiany sprowadzają się to zaangażowania dostawców i otwartego dialogu. Angażujemy się w dyskusje z naszymi dostawcami na temat odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych maszyn, zasad recyklingu i podobnych inicjatyw. Wielu naszych dostawców już robi kroki w tym kierunku, ponieważ również rozumieją konieczność i pilną potrzebę przekształcenia tradycyjnych praktyk w bardziej odpowiedzialne.

hummel Company Karma

Zdjęcie przedstawia procentowy podział emisji w zakresie 3. To całkiem jasne, że nasze zakupione towary i usługi wraz z wykorzystaniem naszych produktów stanowią większość naszych emisji.