HUMMEL ANULUJE SPONSORING AFF

hummel anuluje sponsoring i wzywa prezesa Afgańskiej Federacji Piłki Nożnej do natychmiastowej rezygnacji.

Główny sponsor Reprezentacji Afganistanu w Piłce Nożnej Kobiet - hummel, natychmiast anuluje wszystkie kontrakty sponsorskie z Afgańską Federacją Piłki Nożnej [AFF] i wzywa do powołania nowego kierownictwa organizacji. Decyzja ta zapadła po zarzutach poważnego wykorzystywania psychicznego, fizycznego i seksualnego oraz po tym jak w tym tygodniu firmie przedstawiono dokumentację dot. nowych umów pozbawiających zawodniczki podstawowych praw człowieka.

Dania, 29 listopada 2018 r.

Duńska marka sportowa hummel zdecydowała się natychmiast anulować wszystkie istniejące umowy sponsorskie z Afgańską Federacją Piłki Nożnej, po tym, jak wczoraj przedstawiono firmie mocne i poważne zarzuty dotyczące nieprzestrzegania równouprawnienia, wykorzystywania psychicznego, fizycznego i seksualnego zawodniczek przez mężczyzn, pracowników AFF. Ponadto firma posiada dokumentację jasno wskazującą na naruszenie umowy oraz na fakt, że kierownictwo AFF było świadome zarzutów od lutego br. jednak nie podjęło żadnych działań ani nie poinformowało sponsorów. Dokumentacja na temat nieakceptowanego zachowania obejmuje między innymi nową umowę pozbawiającą gracza kilku podstawowych praw człowieka.

Po zapoznaniu się z dokumentacją i zarzutami firma nie tylko rezygnuje ze sponsorowania, ale aktywnie wzywa prezesa AFF do dymisji. Prawdopodobnie prezydent był współwinny dopuszczenia się nadużyć i nie odpowiedział na zarzuty wysuwane przez reprezentację. Ponadto hummel nawołuje do zbadania przypadków nadużyć popełnionych przez wymienionych pracowników AFF i ich natychmiastowego zawieszenia na czas śledztwa.

„hummel istnieje dla równych szans, wolności i praw dla wszystkich ludzi. Przedstawiona nam dokumentacja nie tylko wskazuje na rażące wykroczenia i nadużycia władzy przez pracowników AFF, ale bezpośrednio kontrastuje z naszymi wartościami. Nie mamy innego wyjścia, jak zrezygnować ze sponsoringu. hummel nie będzie wspierał organizacji, w której bezpieczeństwo i prawa graczy nie są priorytetem” - stwierdził dyrektor generalny hummel, Allan Vad Nielsen.

„hummel jest nadal zaangażowany w promowanie piłki nożnej i praw kobiet w Afganistanie, dlatego skorzystamy z możliwości wspierania tych celów poprzez sponsoring w organizacjach, które szanują prawa wszystkich członków”.

FIFA musi przeprowadzić dochodzenie i, w razie potrzeby, ukarać AFF

hummel wzywa najwyższy autorytet w międzynarodowej piłce nożnej - FIFA, do zbadania sytuacji i wywarcia niezbędnego nacisku na AFF w celu zapewnienia bezpieczeństwa i sprawiedliwości wszystkim członkom, w postaci wyraźnych sankcji dla każdego, kto zostanie uznany za winnego wykroczenia. Ta marka sportowa oczekuje, że FIFA będzie informować opinię publiczną i media o tym procesie.

„Nie ma nic ważniejszego niż prawa, bezpieczeństwo i ochrona zawodników i personelu. hummel będzie nadal wspierać równe prawa kobiet w sporcie. Z tego powodu jesteśmy gotowi wesprzeć graczy i personel w zakresie doradztwa prawnego lub osobistego w tej sprawie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ponadto nawołujemy do zwołania nowej struktury organizacyjnej, którą będziemy aktywnie wspierać, tak jak będziemy wspierać i chronić zawodniczki, wewnątrz i na zewnątrz AFF” - dodaje dyrektor generalny hummel Allan Vad Nielsen.

Dania została niedawno wybrana na członka Rady Praw Człowieka ONZ. hummel, jako duńska firma wierzy, że sport można wykorzystywać do promowania uniwersalnych praw człowieka na całym świecie. Jednak firma kładzie nacisk na pewne minimalne standardy:

„Zdajemy sobie sprawę, że zwyczaje są różne na całym świecie i że duńskie wartości nie są definicją dobra i zła. Jednak nasi partnerzy muszą przestrzegać zasad określonych przez ONZ w Celach Zrównoważonego Rozwoju. Nie możemy kontynuować partnerstwa w dobrej wierze, zdając sobie sprawę, że tak wiele zasad dotyczących równości płci, sprawiedliwości i dobrobytu ludzi zostało pominiętych. Nasza odpowiedzialność w takiej sytuacji kończy się tutaj” - mówi Allan Vad Nielsen.

Zakończenie sponsorowania zostało dzisiaj oznajmione AFF ze skutkiem natychmiastowym. hummel ma nadzieję, że uda się odnowić współpracę z AFF pod nowym kierownictwem i pozostanie zaangażowany we wspieranie piłki nożnej kobiet w Afganistanie, z tą organizacją lub bez niej.