HAND, SIERRA LEONE

HAND

Dla większości europejskich dziewcząt wyjście na boisko do piłki ręcznej jest oczywistością. Ale to nie dotyczy wszystkich. Dla dziewcząt w Sierra Leone gra na prawdziwym boisku jest marzeniem. Na boisku bez kamieni i żwiru. Boisku z prawdziwymi bramkami i prawdziwymi liniami bocznymi. Uważamy, że każdy piłkarz ręczny powinien mieć prawo do gry na prawdziwym boisku. Piłka ręczna jest dla wszystkich i chcemy pomóc stworzyć najlepsze możliwości dla dziewcząt w Sierra Leone. hummel® przekazał 1% rocznych obrotów online na wsparcie projektu HAND mającego na celu utworzenie nowych boisk do piłki ręcznej w Sierra Leone. Boiska zostaną wykonane z cementu, będą miały dokładnie wyznaczone linie i dwie bramki do piłki ręcznej.