A positive and progressive workplace

Chcemy by hummel® był pozytywną, ambitną, postępową i innowacyjną firmą, która przyciąga i zatrzymuje najbystrzejsze umysły i kreatywne talenty z całego świata. W tym celu staramy się rozwijać i edukować nowych pracowników, a także stawiać wyzwania i wynosić na wyżyny obecne talenty. Jednocześnie traktujemy równie priorytetowo rozwój społeczny i osobisty, zarówno indywidualny, jak i zespołowy.

Ludzie. Rozwijanie, pielęgnowanie i zatrzymywanie talentów. To jest podstawą hummel®. Dlatego jesteśmy oddani rozwojowi młodych talentów od ich bardzo wczesnego wejścia na rynek pracy, po napędzanie prawdziwych, oddanych talentów wewnętrznych do dalszego rozwoju, jasnych ścieżek kariery i przemyślanej zmiany ról i obowiązków.

Robimy to między innymi poprzez naszą nową Akademię hummel® obejmującą techniczne e-learning ułatwiające dzielenie się wiedzą w różnych obszarach biznesowych i krajach, a także dogłębne i ciągłe dialogi dotyczące wydajności i rozwoju. Ponadto kładziemy również duży nacisk na rozszerzenie naszego programu dla stażystów, bardziej strategicznie wykorzystując nasz cel, jakim jest rozwój i pielęgnowanie młodych, ambitnych talentów. Ale nasze oddanie ludziom wykracza daleko poza wydajność i pracę. Jesteśmy tak samo oddani tworzeniu wszechobecnego poczucia wspólnoty oraz jedności poza godzinami pracy i staramy się to robić poprzez imprezy towarzyskie, spotkania i obchody dnia Change the World Through Sport. 

Podsumowując, ciągle chcemy dokonywać więcej – i robić to lepiej. Dlatego też stale mierzymy poziom zaangażowania i satysfakcji w hummel® na całym świecie za pomocą ankiety HEARTBEAT, aby zbudować prawdziwą synergię i współpracę na wszystkich poziomach oraz stanowiskach.